פרשנות ל-3 מתוך 39 אבות המלאכה, מהם נגזרים האיסורים הההלכתיים של מלאכה בשבת
הצד, החורש, הדש
הוצגה ב״אאוטליין״ - שבוע האיור של ירושלים, 2021, אוצר: דוב אברמסון

Interpretation for 3 of the works that are forbidden in Shabbat.
Presented in "Outline", Jerusalem's illustration week 2021, curator: Dov Abramson
הדש
הדש
החורש
החורש
הצד
הצד
Back to Top