מעברון לפסטיבל "אנימיקס", נוצר במסגרת קורס אנימציה בהנחיית איתמר דאובה
An interlude for "Animix" fesival, Was made in animation course guided by Itamar Daube
Back to Top