איורים לסיפור הקצר "המצד" מאת ג'יי מקינרני, תרגום: ענת עינהר
פורסם במגזין הספרות "סיפורים" בספטמבר 2020

Illustartions of a short story written by Jay McInerney, translated by Anat Einhar
Published in "Sipuraim" magazine in September 2020
Back to Top