אוטובוסיה, הוצג בתערוכה "תחנת הבית", שבוע האיור 2020
אוצרות: מיכל תאומי ורותם קפלן

Presented in Tel-Aviv illustration week 2020
curators: Michal Teomy and Rotem Kaplan
Back to Top