"מפת הכנרת, ארבל ודרום רמת הגולן לסדרת המפות המאוירות של הוצאת צלטנר "בארץ אהבתי

An illustrated map of the Kinneret, Mount Arbel, and the south of the Golan heights
for Zeltner's series of maps
Back to Top