איור לספר המנגיש לילדים את הצהרת שומאן - ההצהרה שהביאה להקמת האיחוד האירופי
Illustration for a children's book about the Schuman Declaration and the European Union
Back to Top