"לזכר לינא פתחי שריר. איור לפרויקט "68 ילדות וילדים - אנדרטה מאוירת
לזכר הילדים והילדים שנהרגו בסבב הלחימה בעזה הוצג כתערוכה בשבוע האיור בתל אביב, נובמבר 2021

In memorial of Lina Fathi-Sharir. An illustraion for the project "68 Children - An Illustrated Memorial" - 
for the children who were killed in Gaza and Israel
Presented in Tel Aviv's illustration week 2021
Back to Top