עבודות לתערוכת הסטודנטים "אלפבת" שהוצגה בפסטיבל לספרי ילדים בבולוניה
נעשה בהנחיית בתיה קולטון וירמי פינקוס

Illustrations for the student exhibition in Bologna children's book fair, "Alphabet"
Guided by Batia Kolton an Yirmi Pinkus
Back to Top