פונט אשכוליתה - פונטימונים
נעשה במקור בקורס עיצוב פונט בהנחיית אברהם קורנפלד

Eshkolita font - Fontimonim
Originally designed in font design course, guided by Avraham Cornfeld
Back to Top