עיצוב תוויות לבירה הרצל, במועדים שונים כפרויקט לימודי
Label design for Hertzl beer, made at different occasions as studential projects
Back to Top