איורים לדו"ח השנתי של ארגון מסיל"ה 2019-2020
ואיורים עבור מרכז יעוץ לאישה המופעל ע״י מסיל״ה לנשות הקהילה האריתראית בתל אביב
פרויקט מרכז היעוץ נעשה בשיתוף המעצבת רוני קוך במסגרת קורס בשנקר 
בהנחיית רקפת כנען ורחל דהאן

Illustrations for MESILA's annual report
and illustrations for a women's counseling center for the Eritrean community in Tel-Aviv
The counseling center project was designed by Rony Koch for a course in Shenkar,
guided by Rakefet Knaan and Rachel Dahan
Back to Top