איור מחדש לספר הקלאסי "ידידי מרחוב ארנון" מאת לאה גולדברג (יצא לאור לראשונה ב-1943)
הוגש כפרויקט גמר בהנחית בתיה קולטון ונדב שלו

New illustrations for the classic children's book written by Leah Goldberg (originaly published in 1943)
This project was mad as a final project in Shenkar College, guided by Batia Kolton and Nadav Shalev
3-4
3-4
1-2
1-2
7-8
7-8
5-6
5-6
Back to Top