איור מחדש לשיר "הילדה אילת" מאת קדיה מולודובסקי
נעשה במסגרת קורס איור ספרי ילדים, בהנחיית בתיה קולטון ונדב שלו

New illustrations for a classic poem written by Kadya Molodovska
This book was made in children's books illustration course,
guided by Batia Kolton and Nadav Shalev
Back to Top