איורים לרשתות החברתיות של ארגון ״עומדים ביחד״
Illustrations for "Standing Together"'s social media
Back to Top