מיתוג לחנות סבוני בוטיק בהשראת צמחיה מקומית
פרויקט לימודי

Branding of a boutique soap store, inspired by native flora
A studential project
Back to Top